Deze vereniging is een groep van enthousiaste modelspoorders en modelspoorbouwers in schaal 1 : 22,5.
De leden zijn voornamelijk woonachtig in de regio Randstad en Holland , ofwel het gebied grofweg omlijnd door de vier grote steden Amsterdam - Den Haag - Rotterdam - Utrecht, maar er zijn ook regionale uitschieters.

De maatstaf 1 : 22,5 (IIm, G, de schaal van Lehmann Gross Bahn LGB) wordt globaal ook gehanteerd als uitgangspunt bij zelfbouw van materieel door de leden, terwijl ook de ombouw uit oorspronkelijk LGB-materieel gevarieerde resultaten oplevert.

De Spoor II Club Holland is opgericht in het voorjaar van 1995, onder aanvoering van de te vroeg overleden modelspoorbouw-enthousiast Hans Offerman, met standplaats en trefpunt te Den Haag, Schevingen. In principe elke laatste donderdagavond van de maand komen gemiddeld tussen de dertig en veertig leden bijeen, om ervaringen uit te wisselen, technische kwesties te bespreken en ook concreet aan te pakken. Informatie vergaren en meegebracht zelfgebouwd of verbouwd materieel laten zien en laten rijden kan ook. Verder is het een leuke avond voor de gezelligheid met elkaar. Ook tussendoor kan het clubverband allerlei goede contacten tussen de leden bevorderen, omdat men meestal ook niet zo ver van elkaar verwijderd leeft.

Enkele keren per jaar presenteert de club zich ook graag op modelbouw-beurzen of andere evenementen waar deze bijzondere hobby-beleving onder de aandacht van een breder publiek kan worden gebracht. Soms wordt de club-avond ook bestemd voor een excursie (een speciale tramrondrit of een andere hobby-gerelateerde activiteit).

De onderlinge band wordt verder onderhouden door middel van een tweemaandelijks verschijnend clubblad "Spoor II Nieuws", hierin worden nieuwtjes en wetenswaardigheden op het modelspoorgebied beschreven.

De contributie bedraagt thans € 10,00 per jaar, de kosten voor de tijdens een clubbijeenkomst te genieten consumpties staat hier verder los van. Een bezoek ter kennismaking met de club is geheel vrijblijvend mogelijk, maar neem dan vooraf wel even contact op met de voorzitter.

Bent u geïnteresseerd om lid te worden van deze club dan is het mogelijk online in te schrijven. Na inschrijving ontvangt u een welkomstpakket met daarin een paar uitgaven van het tijdschrift "Spoor II Nieuws", route- beschrijving, ledenlijst en informatie hoe de contributie betaald moet worden. Na betaling ontvangt u uw lidmaatschapskaart. JA, ik wil lid worden.

Kijk op onze facebook pagina voor het laatste nieuws.